ARCHIWUM ZS PILCZYN - AKTUALNOŚCI

Rocznica wybuchu II wojny światowej - 1 września i 17 września 1939 roku. FOTO
„Wakacje były normalne. Po raz pierwszy brałem udział w obozie harcerskim(...) Obłędne, urocze lato wolne od jakichkolwiek kłopotów. W tym nastroju przygotowywaliśmy książki i zeszyty na nowy rok szkolny. Białe kołnierzyki i mankiety do mundurka, wyprasowane i poukładane równiutko, gotowe na uroczyste rozpoczęcie zajęć. A tu komunikat radiowy. Nie będzie zajęć. Nie będzie szkoły. Nie będzie tego wszystkiego, do czego przywykliśmy w ciągu lat. A co będzie? Co to znaczy wojna? Najpierw - opuszczenie mieszkania i wędrówka w nieznane.(...) Zatłoczonymi drogami trzeba przedzierać się dniami i nocami, byle dalej,(...) byle ujść przed nacierającymi Niemcami, o których zachowaniu krążą przerażające wieści”.
Takimi słowami dnia 18 września rozpoczęła się akademia pt: „W rocznicę tragicznego września 1939r.” przygotowana przez uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oraz nauczycieli p. Hannę Dębek i p. Katarzynę Kawecką. Uczniowie wierszem i piosenką przybliżyli wszystkim obecnym czas pierwszych dni drugiej wojny światowej. Pojawiły się wiersze K. I. Gałczyński "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte" czy Jana Brzechwy "Ojczyzna" oraz pieśni "Biały Krzyż" i „Wrzosy” zaprezentowane przez chór szkolny.
Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor, która podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości dzięki której pamięć o tych co polegli jest i będzie ciągle żywa.

ZEBRANIE Z RODZICAMI FOTO
Dnia 11.09.2013 r. o godz. 17.00 odbyło się zebranie wychowawców, nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Spotkanie rozpoczęło się na hali sportowej od wystąpienia Pani Dyrektor Lucyny Domaszczyńskiej. Pani Dyrektor przedstawiła zebranym nowych nauczycieli oraz poinformowała o następujących kwestiach: nowo powstałej klasie sportowej, ubezpieczeniu, feriach, świętach, proponowanych dniach wolnych, terminach egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po szkole podstawowej. Zapoznała również rodziców z zasadami dowozu dzieci i przebywania na świetlicy. Następnie zwróciła się z prośbą do rodziców, aby zachęcali swoje pociechy do korzystania z zajęć pozalekcyjnych, jak i do reprezentowania szkoły w różnych konkursach, akcjach, uroczystościach. Pani Dyrektor wspomniała również o czekających nas obchodach 90 – lecia szkoły i wyborze patrona dla gimnazjum. Na zakończenie poprosiła rodziców, aby czuwali nad bezpieczeństwem swoich dzieci podczas drogi do i ze szkoły.
Następnie miała miejsce ciekawa prelekcja na temat „Rola rodziny w zapobieganiu narkomanii i innych patologii” poprowadzona przez Pana Rusłana Onieszczuka. Podczas szkolenia były poruszane następujące zagadnienia:
- jak rozpoznać, czy dziecko jest uzależnione?;
- błędy popełniane przez rodziców;
- potrzeby dzieci: bezpieczeństwo, miłość, akceptacja;
- po co dzieci sięgają po środki odurzające?
Po prelekcji rodzice spotkali się z wychowawcami.

„Naszą szkołę dziś z radością wielką przywitamy, awakacje, czas swobody, na razie żegnamy!!!”
Pierwszy dzwonek w Zespole Szkół w Starym Pilczynie rozbrzmiał 02 września 2013r. o godz. 09:15. Na uroczystość przybyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście: Zastępca Wójta Pani Hanna Cichecka oraz Ks. Kanonik Edmund Szarek. Nowy rok szkolny 2013/2014 rozpoczęliśmy od zaśpiewania hymnu. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć polskich żołnierzy poległych podczas II wojny światowej oraz wysłuchaliśmy wiersza przypominającego, że „… w szkole zawsze trzeba pilnie uczyć się, słuchać nauczycieli, być wesołym, nie rozrabiać, nie!” Następnie przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego życzyła wszystkim pracownikom szkoły i uczniom samych radosnych chwil w nowym roku szkolnym. Kolejno głos zabrała Pani Dyrektor Lucyna Domaszczyńska, która przedstawiła przybyłych gości i wychowawców poszczególnych klas. Następnie powitała nowych nauczycieli: p. Anetę Błażejczyk, p. Anetę Hys, p. Renatę Batorowicz, p. Grażynę Rybicką, p. Karolinę Dębek oraz p. Ewę Szwed. W sposób szczególny zwróciła się do pierwszoklasistów, którym życzyła owocnej i przyjemnej nauki. Pani Dyrektor wspomniała także o remontach przeprowadzonych w szkole podczas wakacji. Pani Hanna Cichecka w imieniu Wójta Pana Mariana Janisiewicza przekazała dzieciom książki z bajkami. Natomiast Ks. Kanonik Edmund Szarek przypomniał o zachowaniu bezpieczeństwa podczas drogi do i ze szkoły, odmówił modlitwę i zachęcił, abyśmy modlili się do Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, którego relikwie w sposób uroczysty zostaną przyjęte do naszej parafii 14 września. Na zakończenie uczniowie spotkali się z wychowawcami.
Odpowiedzialni: p. Anna Błażejczyk, p. Anna Tobiasz, p. Hanna Dębek, p. Mirosław Kałaska

ROK SZKOLNY 2012/2013