ZS PILCZYN - INFORMATYKA

Opiekun pracowni mgr Mirosław Kałaska. Nauczyciel od roku 1990. Ukończone studia pedagogiczne: technika, specjalność informatyka. Swoje życie dzieli pomiędzy rodzinę, pracę i hobby, którym jest muzyka a ściślej gra na gitarze.

mkalaska@poczta.neostrada.pl

Zakup sprzętu do pracowni komputerowej finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny
                                                                                Szkoła nasza dysponuje pracownią z szybkim łączem internetowym. To prawdziwe okno na świat. Informatyki uczą się u nas już "wielkoludy"z nauczania początkowego.

"Nasze Sprawy" to szkolna gazetka, która jest wydawana od kilku lat. Nad wydawnictwem czuwają redaktorzy: Elżbieta Gałązka (sprawy merytoryczne) i Mirosław Kałaska (skład komputerowy).