KLUB WIEWIÓRKA

 ,,KLUB WIEWIÓRKA- opiekun Elżbieta Kusak’’
Do Klubu Wiewiórka w roku szkolnym 2012/2013 należało 17 uczniów klasy I-III.
Spotkania członków klubu odbywały się raz w miesiącu. Większość dzieci systematycznie na nie uczęszczała. Prowadzone zajęcia miały na celu propagowanie nawyków zdrowotnych, w szczególności nawyków higieny jamy ustnej. Na kolejnych spotkaniach dzieci poszerzały wiadomości na ten temat. Omawiane zagadnienia miały odzwierciedlenie na gazetce klubu. W drugim semestrze odbył się konkurs plastyczny pt. ,,Dbam o zęby”. Zwycięzca konkursu otrzymał dyplom  i  nagrodę tj. kubek i szczoteczkę, a osoby wyróżnione dyplomy.
Pod  koniec roku szkolnego   uczestnicy  Klubu Wiewiórka przygotowali i zaprezentowali przedszkolakom oraz dzieciom klas młodszych przedstawienie o tematyce zdrowotnej pt. ,, Dbaj o zdrowie”. Członkowie Klubu Wiewiórka, którzy systematycznie uczęszczali na zajęcia otrzymali na koniec roku dyplomy za udział i zaangażowanie w działalność organizacji.