PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE - PUBLICZNE GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE

  Religia
     
  Język polski PSO Wymagania: klasa 1.. klasa 2.. klasa3
     
  Język angielski PSO Wymagania: klasa 1.. klasa 2.. klasa3
     
  Język rosyjski
     
  Muzyka
     
  Plastyka
     
  Historia PSO Wymagania:klasa 1.. klasa 2.. klasa 3
     
  Wiedza o społeczeństwie PSO Wymagania:klasa 2.. klasa 3
     
  Geografia PSO Wymagania: klasa 1.. klasa 2.. klasa3
     
  Bilogia
     
  Chemia
     
  Fizyka ..PSO..zasady ogólne ..klasa1 ..klasa2 ..klasa3
     
  Matematyka PSO Wymagania: klasa 1.. klasa 2.. klasa 3
     
  Informatyka
     
  Wychowanie fizyczne
     
  Edukacja dla bezpieczeństwa
     
  Zajęcia artystyczne
     
  Zajęcia techniczne

Aktualizacja 16.04.2012