ZS PILCZYN - OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

ROK SZKOLNY 2000/2001 W OBIEKTYWIE
 
ROK SZKOLNY 2001/2002
 
ROK SZKOLNY 2002/2003
 
ROK SZKOLNY 2003/2004
 
ROK SZKOLNY 2004/2005

(opiekunami sportowców są: Jolanta Paziewska, Beata Wójcik, Armin Tomala i Sławomir Tudek)