ZASADY CZŁONKOSTWA: 

1. Członkiem SKE może zostać każdy uczeń – gimnazjalista ZS w Starym Pilczynie. 
2. Członek SKE zostaje wpisany na listę klubowiczów oraz otrzymuje legitymację członkowską.
3. Członkowie klubu wraz z opiekunami spotykają się raz w tygodniu w sali nr.16 lub w sali informatycznej.
4. Sympatykiem SKE może zostać każdy uczeń, każdy nauczyciel, każdy rodzic ucznia współpracujący z SKE.
5. Każdy członek SKE ma prawo:
·Uczestniczyć w pracach i posiedzeniach klubu
·Zgłosić swoje uwagi związane z działalnością SKE
·Przedstawić swoje pomysły dotyczące funkcjonowania SKE
6. Każdy członek SKE ma obowiązek:
·Przestrzegać zasad obowiązujących w klubie
·Współpracować na rzecz klubu
·Czynnie uczestniczyć w spotkaniach SKE
·Gromadzić materiały na określony temat
7. Uczeń może zostać skreślony z listy członków SKE, jeśli nie przejawia ochoty na współpracę w SKE
8. Za ogólny rozwój klubu odpowiedzialni są opiekunowie oraz zarząd