DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W STARYM PILCZYNIE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego zgodnie z § 5 ust.1 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:
1) 31 października 2022r. (poniedziałek)
2) 2 listopada 2022r. (środa)
3) 22 grudnia 2022r. (czwartek)
4) 2 maja 2023r. (wtorek)
5) 23-25 maja 2023r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
23 maja 2023r. (wtorek) - język polski
24 maja 2023r. (środa) - matematyka
25 maja 2023r. (czwartek) - język obcy nowożytny
6) 9 czerwca 2023r. (piątek)